Mart XXI: és possible una colònia humana a Mart?

El passat febrer es va celebrar l’onzena edició del projecte Mart XXI: és possible una colònia humana a Mart?.

Aquest programa té com a objectiu fomentar l’interès pel coneixement científic i tecnològic entre joves de 3er i 4rt d’ESO amb aptituds i capacitats, però amb risc d’abandonament prematur dels estudis. Mitjançant el treball d’un cas pràctic, com és conèixer si és possible una colònia humana al planeta Mart, es pretén posar de relleu el paper desenvolupat per la ciència i la tecnologia en les nostres societats i les seves potencialitats de futur per aconseguir la motivació d’aquest alumnat cap aquest tipus de formació i evitar així l’abandonament dels seus estudis. Read More