Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Aeronàutica i origami

D’entrada podria semblar que no existeix una relació estreta entre l’aeronàutica i l’origami, art que consisteix en crear figures doblegant paper. Però si observem el món que ens envolta, no només trobem l’origami com a mitjà artístic, sinó com una eina que pot aplicar-se a qualsevol àmbit. S’utilitza en àmbits propers i quotidians com és el disseny d’envasos, on per exemple trobem capses de cartró o envasos de tipus Tetra Brik, però també en àmbits més específics com és la nanotecnologia.

El sector de l’aeronàutica no n’és una excepció. Un clar exemple de l’aplicació de l’origami a l’aeronàutica el formen els panells solars dels satèl·lits. Aquests panells s’envien plegats a l’espai, on són desplegats. Per tal d’elaborar aquestes estructures s’identifiquen els panells solars amb un full de paper i s’estudien les diferents maneres de plegar-lo, fent ús de matemàtiques. El model de plegat de panells solars més conegut és el Miura fold. Forma part de la branca de l’origami anomenada origami rígid, que estudia estructures plegables amb làmines planes rígides, unides entre elles per frontisses.

El cas dels panells solars no és un exemple aïllat en l’aplicació de l’origami a l’enginyeria. Podem trobar aplicacions de l’origami en els models de plegat d’airbags de cotxes o en el disseny de sistemes òptics.

L’ús de l’origami en el món de l’enginyeria és relativament recent. És un camp on queda molt per explorar i de ben segur, l’ús d’aquesta eina donarà resultats útils per a l’enginyeria.

 

Eulàlia Tramuns