Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Col·laboració universitat/secundària: implementació d’un banc de proves i control d’un motor de pistó

El 25 de novembre de 2010, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, i el director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Ensenyament, Josep Francí, van signar un conveni de col·laboració entre l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l’IES Illa dels Banyols del Prat de Llobregat.

Aquest conveni ja ha donat els seus fruits. L’alumnat de l’IES matriculat als cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Manteniment aeromecànic i de Manteniment d’aviònica, ha fet aquest curs 2011/12 formació a centres de treball (FCT) a les instal·lacions de l’EETAC. Concretament als laboratoris d’Aviònica i Radiofreqüència, amb el director de l’EETAC  Jordi Berenguer i en  Marcos Quílez, del  Departament d’Enginyeria Electrònica.

Els estudiants de l’EETAC d’Aeronàutica matriculats a l’Assignatura de de Motors de Turbina, han fet pràctiques a l’IES amb en Fernando Alberto Pardo, Cap de servei de manteniment d’Iberia.

També s’han desenvolupat a l’EETAC dos Treballs Fi de Carrera (TFC) sobre temes d’interès per a l’IES Illa dels Banyols.

Un d’ells ha estat realitzat per n’Enrique Favà Madridejos, titulat per l’EETAC en Enginyeria Tècnica d’Aeronàutica, esp. en Aeronavegació (actual Grau en Enginyeria d’Aeronavegació) i dirigit pel professor Ángel Cuadras Tomás, del Departament d’Enginyeria Electrònica.

El projecte titulat “Implementació d’un banc de proves i control d’un motor de pistó” ha consistit en desenvolupar un sistema d’adquisició de dades per a un motor de pistó. S’ha treballat amb el motor de pistó Lycoming Engines model Textron O235-L2C instal·lat en un banc de prova de l’Institut. S’hi ha identificat els tipus de sensors instal·lats i les seves característiques per tal de poder fer l’adaptació del programari.

Els sensors analitzats han sigut el termoparell del tub d’escapament (sensor EGT – Exhaust Gas Temperature), el termistor PTC per a la mesura de la temperatura del carburador (sensor CAT -Carburetor Air Temperature) i el termistor NTC per a la mesura de la temperatura en el cilindre (Sensor CHT – Cilinder Heat Temperature).

El programa de control s’ha realitzat amb Labview, que és una eina molt indicada per al control i la visualització de dades. Amb aquest programa s’ha visualitzat gràficament i numèrica els valors de les temperatures mesurats pels sensors per d’aquesta manera, poder predir avaries en el funcionament del motor. S’han introduït també relés actuadors per tal que, en cas que hi hagi un mal funcionament, es pugui desconnectar el motor directament amb el mateix programa de control.

En aquest vídeo podeu veure el funcionament del banc de proves:

Més informació a: Presentació de resultats de la col·laboració entre l’IES Illa dels Banyols i l’EETAC