Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Activitats sobre TV 3D a l’EETAC

Un grup de professors, investigadors i estudiants de l’EETAC estan duent a terme activitats de desenvolupament i experimentació en el camp de la captació i transmissió de vídeo 3D sobre xarxes IP.

El grup, que va sorgir de manera informal, inclou membres dels Departaments d’Enginyeria Telemàtica (ENTEL) i Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC), i del centre de recerca i2CAT, així com estudiants i projectistes de l’escola.

Fig. 1 Escenari de la transmissió 3D sobre IP.

En aquests moments som capaços de captar de manera sincronitzada dues vistes provinents de diferents tipus de càmeres, entre les quals n’hi ha de comercials (Minoru, Videre) i una càmera 3D que hem construït a partir de dues webcams. S’ha de destacar que el que és realment difícil és el calibratge de les dues càmeres per corregir-hi les diferències en posició i òptica, el que exigeix una correcció geomètrica de les  imatges.

Fig. 2 Esquerra: La càmera 3D “casera” desenvolupada en un dels TFC. Dreta: La càmera 3D comercial Minoru

Un cop adquirides les imatges, es poden codificar en diversos modes:

  • Side-by-side: posar les dues imatges una al costat de l’altra, ja sigui amb tots els pixels (duplicant la resolució) o prenent només una de cada dues columnes (obtenint la resolució inicial).
  • Entrellaçat: eliminar una de cada dues files de pixels de manera alternada, i juntar-les en una mateixa imatge.
  • Anaglif: la superposició de les dues imatges filtrades en color (típicament vermell i blau) , de manera que en visualitzar-les amb ulleres amb filtres cada ull rep nom´ñes una de les vistes.
  • 2D + profunditat: és una de les més complicades, ja que codifica la profunditat de cada pixel de la imatge com un mapa monocrom. Necessita molta capacitat de càlcul per part del codificador i el receptor (és com si fes un render, com fan els jocs d’ordinador).

Fig. 3- Proves de la codificació de 2 vistes i de profunditat.

Les activitats realitzades fins ara a l’EETAC han inclòs:

  • La construcció i calibració de càmeres 3D apartir de webcams de baix cost, de les quals podeu veure un exemple a la figura 2. En el mateix treball també es va abordar la codificació de els dues vistes en diferents modes de visualització.
  • Compressió de vídeo 3D amb el nou codificador MVC (Multi-View Coding) i la seva transmissió sobre IP. El MVC  és un dels modes del codificador H.264 / MPEG-4 part 10, que permet obtenir una alta compressió de les dues vistes, aprofitant que són molt similars.
  • Proves de transmissió de vídeo 3D sense comprimir sobre Ethernet a 10 Gbit/s amb el software UltraGrid. Els senyals 3D sense comprimir ocupen des de 250 Mbit/s (webcams) fins a 3 o 6 Gbit/s (HD), n funció de la seva resolució.
  • Captura i visualització de les transmissions de 3D de TV3. La Figura 4 mostra una de les captures de “Pirineus des de l’aire”, emès en format side-by-side.

 

Fig. 4 Pirineus des de l’aire, de TV3, emès en format side-by-side

 

I en l’actualitat estem treballant en els següents temes:

 

Per a més informació, contacteu amb els professors David Rincón o Francesc Tarrés