Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Control d’un habitatge des del palmell de la mà

Cada cop les xarxes de sensors sense fils estan més esteses, i un dels seus àmbits d’aplicació és el domèstic, aplicades a controlar la nostra llar.  Són els que en anglès es denominen WHANs Wireless Home Automation Networks.

La idea és col·locar en una casa uns dispositius de baix consum que utilitzen el medi ràdio per comunicar-se, el que facilita la seva instal·lació, i que permeten, per exemple, apagar i encendre llums en funció de l’hora, la llum natural existent o la presència d’algú en una habitació.

Amb aquest escenari al cap, en el nostre treball de fi de màster del Master of Science in Telecommunication Engineering & Management (MASTEAM) hem  dissenyat i muntat  una WHAN amb la que l’usuari pot interactuar de manera amigable, i segura, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Per aconseguir aquest objectiu, en primer lloc, s’ha pensat que la interacció amb la WHANs sigui possible des d’Internet i en particular des d’un smartphone. Es segon lloc, s’han triat dues aplicacions ja existents i àmpliament conegudes per interactuar amb la xarxa. Per una banda Google Calendar per a programar la WHAN (apagar i encendre llums, calefacció, forn,…) i per altra Twitter per a notificar a l’usuari si les accions han tingut èxit.

Al següent vídeo podreu veure amb més detall com funciona tot el sistema que hem dissenyat i muntat:

Trobareu tota la informació sobre el nostre projecte a:

http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/15223

Anna Ortiz Mazarico i  Adrià Dasquens Carulla