Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Entrevista Aurora Andújar: recerca puntera a Catalunya en telefonia mòbil

Tesis_Aurora_Andújar

L’Aurora Andújar va arribar a l’EETAC l’any 2002 procedent de l’escola “El Pinar de Ntra. Señora del Sagrado Corazón” de Valldoreix, Barcelona. El 2005 va finalitzar l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació, el 2007 la doble titulació d’Enginyeria de Telecomunicació MASTEAM (Master of Science in Telecommunication Engineering & Management) i el 2013 va rebre el títol de Doctora en Telecomunicacions.

En aquesta entrevista l’Aurora ens explica la seva activitat professional a la multinacional catalana Fractus on ha realitzat la seva tesi doctoral, del 2009 al 2013, en  Enginyeria de Telecomunicació, en el marc del programa de doctorat del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) de la UPC.

Quina és la teva feina, Aurora?

Sóc enginyera R&D (Recerca i Desenvolupament) a l’empresa Fractus (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) i contribueixo activament en els projectes de recerca i innovació de la companyia així com en el desenvolupament i manteniment del seu portafoli de patents. En concret estic involucrada en el disseny de noves tecnologies d’antenes, principalment per al sector de la telefonia mòbil.

Què et va portar a Fractus?

Vaig escollir Fractus perquè és una empresa amb una forta base tecnològica que aposta per l’R+D+i (Recerca+Desenvolupament+Innovació).

Un dels atractius principal de la meva feina és que puc participar activament en totes les etapes que conformen el desenvolupament d’un producte, des de la concepció de la idea, la seva protecció mitjançant mecanismes legals, com són les patents, fins al seu llançament al mercat. Es tracta, per tant, d’una recerca molt aplicada i això és per a mi un dels aspectes que més em motiva.

En què estàs treballant actualment?

Estem  desenvolupant una nova tecnologia d’antenes, tema central de la meva tesi doctoral, i estem a dia d’avui immersos en la fase d’innovació i llançament del producte.

Queda molt per recórrer i és aquí on s’obren nous horitzons que fan de la feina un repte de superació.

Parla’ns de la teva tesi.

La tesi proposa una nova tecnologia, Ground Plane Booster Antenna Technology, que utilitza el pla de massa, inherentment present en qualsevol plataforma de telefonia mòbil, com a radiador principal. La transferència d’energia a aquest pla de massa es realitza a través d’elements no ressonants de reduïdes dimensions elèctriques, identificats al llarg de la tesi com a ground plane boosters.

La proposta elimina la necessitat d’incloure una antena de dimensions considerables com les actuals, alliberant d’aquesta manera espai per habilitar la tecnologia MIMO (múltiples antenes) així com per integrar altres components, serveis, i funcionalitats. A més, la solució és estàndard i no cal dissenyar una antena feta a mida per a cada dispositiu tal i com s’està procedint en l’actualitat. Això permetrà importants avantatges industrials als clients que adoptin aquesta tecnologia.

Val la pena destacar, que la tesi ha derivat en 9 sol·licituds de patents i 48 articles en revistes científiques, congressos internacionals i nacionals.

Fractus no ha estat la teva primera feina, no?

Durant l’any 2005 vaig compaginar els meus estudis d’enginyeria tècnica treballant com a becària a l’empresa TEMPOS21 en el paper d’enginyera de software  testejant aplicacions enfocades a dispositius mòbils. En 2006, durant el transcurs de l’enginyeria superior, vaig treballar com a becària a l’empresa UPCNET  també com a enginyera de software dissenyant eines de simulació de càrrega i eines per gestionar continguts estàtics i dinàmics per testejar campus digitals en entorns acadèmics.

Finalment, com valores la teva formació a l’Escola. Què destacaries? Què t’ha estat més útil?

Valoro molt positivament la meva formació a l’Escola, ja que el mètode d’aprenentatge és molt proper al món real, la qual cosa facilita la incorporació al mercat laboral. Des del primer moment una de les bases de la formació és aprendre a treballar en equip, habilitat que des del meu punt de vista és fonamental per al desenvolupament professional de les persones.

 [14-10-13] Lectura de la tesi doctoral de la titulada de l’EETAC Aurora Andújar Linares