Bitsquevolen

Blog divulgatiu en telecomunicacions i aeronàutica de la comunitat EETAC

By

Entrevista a Berenguer Vilajoliu

030En Berenguer va iniciar els estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (actual Grau en Enginyeria Telemàtica) a l’EUPBL, primera denominació de l’EETAC, l’any 2000, després d’abandonar La Noguera, la seva terra natal. L’any 2003, quan va iniciar el Segon Cicle (especialitat en telemàtica) també va començar la seva col·laboració amb i2CAT. Aquesta es va allargar fins 2 anys després a la finalització d’aquest segon títol universitari per mitjà d’un contracte de PAS laboral i una beca Torres Quevedo.

Durant aquesta col·laboració es van articular participacions en multitud de projectes nacionals i internacionals (FP7, GLIF.if, etc.), així com nombrosos actes de disseminació de resultats. Els diferents departaments de la UPC amb què en Berenguer va col·laborar són ENTEL (tecnologies multimèdia), AC (bàsicament IPv6) i finalment TSC (entorns WDM); els dos últims formant part del personal de recerca del CCABA-UPC. Read More

By

Entrevista a Marcos García

marcosEn Marcos García va arribar a l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC), actualment Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), provinent de Viladecans, on va estudiar educació secundària a l’INS Sagrada Família de Gavà. A l’EPSC es va titular en Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica (actual Grau en Enginyeria Telemàtica) i a continuació var cursar el segon cicle d’Enginyeria de Telecomunicació. Treballa a Red Hat Canadà com a Arquitecte de Solucions.

Ens podries explicar quina és la teva feina, Marcos?
Read More